Endokrinologiya

images

Endokrinologiya

Endokrinologiya tibbin endokrin orqanların quruluşu, funksiyası,endokrin sistem patologiyalarının müayinə və müalicəsini, profilaktikasını öyrənən sahəsidir.

Diaqnoz Tibb Mərkəzində bütün endokrin patologiyaların dəqiq diaqnostikası və müalicəsi həyata keçirilir:

Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri:

 • Hipertireoz (Qalxababənzər vəzinin funksiyasının artması)
 • Hipotireoz (Qalxababənzər vəzinin funksiyasının azalması)
 • Düyünlü zob və tireod neoplaziyaları (İncə iynə aspirasyon biopsiyası -düyünlü zobda düyünə 21 və yaxud 22 nömrəli iynəsi olan 10 və ya 20 ml-lik şprislə inyeksiya olunub , oradan materilal sitologiyada baxdıqdan sonra xoşxassəli və yaxud bədxassəli düyün olduğuna qərar verilir, bu metodun üstünlüyü –xəstə boşuna əməliyyata göndərilmir)
 • Tireoditlər
 • Qalxanabənzər vəzin anadangəlmə inkişafdan qalması

Qalxanabənz ərətrafı vəzilərin xəstəlikləri:

 • Hipoparatireoz
 • Hiperparatireoz
 • Osteoparoz (yaşlılarda sümük əriməsi)
 • Osteomalyasiya (gənc yaşlarda sümük əriməsi)
 • Renal osteodistrofiya (kəskin böyrək çatmamazlığı nəticəsində sümüklərdə lezyonların əmələ gəlməsi)

Mədəaltı vəzi xəstəlikləri:

 • 1-ci tip diabet (insulindən asılı olan)
 • 2-ci tip diabet (insulindən asılı olmayan)
 • Hestosyonal diabet (hamiləlik diabeti)
 • İnsulinə davamlılıq və ya metobolik sindrom

Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri:

 • Adisson xəstəliyi (böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin xroniki çatmazlığı)
 • Kuşinq xəstəliyi
 • Konn sindromu (böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hormonlarının həddən artıq ifrazı)
 • Feoxromositoma (böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin hormonal fəal şişləri)

Hipofiz xəstəlikləri:

 • Hiperprolaktinemiya (prolaktin hormonunun normadan artıq ifrazı)
 • Akromeqaliya (boy hormonunun həddən artıq ifrazı nəticəsində üzdə, burunda, alında, ətraflarda və daxili orqanlarda böyümə)
 • Kuşinq sindromu (üzün ay şəklini alması, bel çevrəsində piy qatının artması, yüksək təzyiq, şəkər xəstəliy və s)
 • Şəkərsiz diabet (ADH hormonun qismən və ya tamamilə olmaması)

Yumurtalıqlarda baş verən hormonal pozğunluqlar:

 • Polikistozlar
 • Hirsutizm (qadınlarda kişi şəklində tüklənmə )
 • Endokrin sonsuzluq

Anoreksiya (həddən artıq arıqlama)
Piylənmə xəstəliyi

Ginekomastiya (kişilərdə süd vəzinin həddən artıq böyüməsi)

 

Klinikamızda endokrinoloji xəstəliklərin dəqiq diaqnostikası üçün bütün müayinə üsulları vardır:

 • laborator diaqnostika ilə bütün hormon analizləri (T3, T4, sərbəst T3, sərbəst T4,TSH, ,tireoqlobulin, kortizol, DHEA-SO4, FSH, LH, estradiol, progesteron,prolaktin, testosteron, 17-OH-progesteron, HGH- somatotropin, AKTH, PTH, qanda qlükozanın təyini, C-peptidin təyini, insulin, şəkər yüklənməsi, qlikohemoqlobin)
 • endokrin orqanların USM-si
 • KT
 • rentgen müayinəsi
 • damarların doppleroqrafiyası
 • ixtisaslı həkim konsultasiyaları
 • incə iynə aspirasyon biopsiyası
 • histoloji və sitoloji müayinələr

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram