Radiologiya qiymətlər

KONTRAST(80)

80

Burun-Udlaq MRT

150

KONTRAST MRT

90

Qırtlaq MRT

150

Gicgah-alt çənə oynagı MRT(bir tərəf)

150

Çiyin MRT(bir tərəf)

150

Baldır MRT(bir tərəf)

150

Oma-Qalça oynağı MRT

150

Gicgah sümüyü MRT(iki tərəf)

150

Üst abdomen+pelvik MRT

190

Bud MRT (bir tərəf)

150

Pəncə MRT (bir tərəf)

150

Topuq MRT(bir tərəf)

150

MRT oxunması

50

Üst qarın boşluğu MRT

150

Pelvik(kiçik çanaq üzvləri)

150

Boyun MRT

150

Tam qarın boşluğu MRT

300

MR angioqrafiyası  (hər hansı bir nahiyə)

150

Bud-Çanaq oynağı MRT

150

Dirsək MRT (bir tərəf)

150

Əl-Əl bilək MRT(bir tərəf)

150

Diz MRT(bir tərəf)

155

Diz MRT (iki tərəf)

155

Diz MRT (sol tərəf)

155

Beyin MRT

150

Hipofiz MRT

150

Orbita MRT

150

Bazu kürək (bir tərəf) MRT

150

Aşıq daban (bir tərəf) MRT

150

Beyin MRT+MR angioqrafiyası

200

MR angioqrafiyası

150

Paranazal sinuslar MRT

150

Boyun fəqərələri MRT

150

Döş fəqərələri MRT

150

Bel-Oma fəqərələri

150

Kontrastlı MRT angioqrafiya(toraks) (döş qəfəsi MR+kontrast)

235

Kontrastlı MRT angioqrafiya(abdomen) (üst abdomen MR+kontrast)

235

Kontrastlı MRT angioqrafiya(karotid) ( MR angioqrafiyası+kontrast)

235

SERVİKAL (boyun damarları) MR angioqrafiyası

115

MR Xolangooqrafiya MRT

150

Süd vəzisi MRT

150

Bütün onurğa (vertebra) MRT

255

CD-ye yazilma (MRT)

5

Tomoqramların əlavə surəti (1 list)

15

Kontrast ultravist

50

Paksla MRT snimkasının türk həkimi tərəfindan incələnməsi

30

Tam onurğa(boyun,döş,bel)

390

Fetal MRT

150

Aşıq-baldır MRT

150

Çiyin mrt (sol teref)

150

   
   

Yuxarı qarın boşluğu KT

100

Çanaq KT

90

Tam qarın boşluğu KT

130

Dinamik KT

90

Boyun KT

90

Qırtlaq KT

90

Gicgah-çənə oynağı (bir tərəf)

80

"Onurğa sütunu boyunnahiyyəsi disk aralığı (üc disk aralığı)"

90

Oma qalça oynağı

90

Bud-çanaq oynağı

90

Diz KT (bir tərəf)

90

Ayag KT (bir tərəf)

90

KT altında diaqnostik müdaxilələr (biopsiya və s.)

260

Hipofiz KT

90

Orbita KT

90

Gicgah sümüyü KT

90

Paranazal sinuslar KT

90

Çiyin KT

90

Əl-bilək KT

90

Dirsək KT

90

KT ilə virtual endoskopiya (MD)

160

Kəllə KT

90

Uroloji KT

100

Boyun fəqərələri KT

90

Döş fəqərələri KT

90

Döş qəfəsi(Toraks)

95

Aşağı Ətraflar

90

Yuxarı ətraflar

90

Carotis Anjio

160

Torakal KT Anjio

160

Pereferik Anjio

160

Abdomenal Anjio

160

Beyin Anjio

360

ASAĞI ETRAF KT ANGİOQRAFİYA

180

Döş qəfəsi MRT

150

Bel-fəqərələri(KT)

90

 

YUXARI ORTOPEDİK RENTGENOQRAMMA

80

AŞAĞI ORTOPEDİK RENTGENOQRAMMA

80

Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı

30

Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)

30

Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

30

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı)

25

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı)

20

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

25

Schüller rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

20

Caldwell rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

30

Odontoid process rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

30

Submentovertikal rentgeno- qrafiya

30

Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı)

30

"Optik foramenrentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)"

30

Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)

30

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı)

20

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı)

20

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

20

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

20

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)

20

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

25

"Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)"

20

"Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)"

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya)"

25

"Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)"

20

"Döş fəqərələrirentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)"

30

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

20

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

20

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)

20

Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

30

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

20

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)

20

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)

25

Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)

25

Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

30

Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)"

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)"

20

"Kürək sümüyürentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)"

25

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

25

"Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası(ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)"

25

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

25

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

25

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

30

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

30

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)

20

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)

20

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)

20

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

25

 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

25

"Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)"

20

"Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Dİrsək oynağırentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)"

20

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)

25

Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)

25

Said sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı)

20

"Bilanq sümüyürentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)"

20

"Bilanq sümüyürentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)"

20

"Bilanq sümüyürentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)"

25

"Bilanq sümüyürentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)"

25

"Bilanq sümüyürentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)"

25

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)

20

 

 

Xaya skortal uşaq

30

Hamiləliyin USM ilə təyini

10

Mammoqeafiya Paketi

80

Sağlam süd vəzi aksiya paketi

50

Prostat vəzi-rektal müayinə

30

AŞAGI ƏTRAF VENALAI

90

Cinsiyyətin Təyini

20

Follikulometriya (transabdomi- nal follikulometriya)

30

Follikulometriya (transvaginal follikulometriya)

30

Təkrar follikulometriya (1 dəfəsi)

10

Ginekoloji USM (transabdomi- nal)

25

Hamiləlik - dölün müayinəsi

30

Hamilədə cinsiyyət təyini

40

Hamiləliyin təyini (müayinədən əvvəl və sonra)

20

Alt Abdomen USM

25

Parotis və tüpürcək vəz. USM

20

Böyrəküstü vəz

20

Timus vəz

20

Sümük-oynaq sistemi bir sahə

25

Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı)

20

Süd vəzilərin USM

35

Qalxanvari vəzi USM

30

Toraks USM

20

Skrotal USM (xaya USM)

50

Transrektal USM

35

Transvaginal USM

30

Obstetrik (Hamilə qadının və dölün) USM

30

Beyin USM

20

Dərialtı səthi toxumaları USM

20

Periferik limfa düyünlərinin USM (bir sahə)

20

Uroloji USM

25

Əməliyyat samanı USM

25

Üst abdomen USM (qaraciyər, öd, mədəaltı vəz, dalaq)

30

Üst abdomen USM (qaraciyər, öd, mədəaltı vəz, dalaq, qaraciyər)+uroloji

45

Üst və alt abdomen (vaginal)

60

Üst və alt abdomen (prostat)

60

NSQ - neyrosanoqrafiya

25

Limfa (1 nahiyıə)

25

Yumşaq toxuma

25

Obstetrik(hamile qadinin ve dolun)USM i

12

Qaraciyər elastoqrafiya

100

Qalxanvari vəzi erastoqrafiyası

70

Süd vəzi elastoqrafiyası(tək tərəf)

50

Süd vəzi rutin USM+elastoqrafiya

75

Süd vəzi müayinə paketi( USM +mamoqrafiya+elastoqrafiya)

100

Hamiləlik USM paketi(hamiləlik müayinəsi+hamiləlik doppleroqrafiya+4D+disk/şəkil)

85

Plevral mayenin USM müayinəsi

20

USM tam abdomen(qarin boslugu+boyrek)

21

Aşağı ətraf arteriyaları(hər iki tərəf)

90

Yeni Hidmet

10

Karotid. art. (bilateral) rəngli doppler USM

60

Döş vəzisi (bileteral) rəngli doppler USM

35

Abdominal colordoppler USM

35

Pelvis colordoppler USM

30

Skrotum colordoppler USM

40

Penis colordoppler USM

40

Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi

40

Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək ətraf)

50

Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)

50

Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf)

45

Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi

80

Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi

55

Renal rəngli doppler müayinəsi

55

Obstetik (Hamilə qadının və dölün) rəngli doppler müayinəsi

50

Veziko uretral reflux araştırması

35

Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi

35

Törəmə lezyonu rəngli doppler müayinəsi

35

Jugular venaların Rəngli dop- pler USM

35

Ekstrakranial doppler (1 tərəf)

35

Ekstrakranial doppler (2 tərəf)

60

Hamiləliyin (dölün) doppleri

60

Sağ süd vəzi

20

Hər iki süd vəzi

40

Uşaqlıq

30

Uşaqlıq

30

Uşaqlıq

30

PROSTAT

10

Böyrək

30

Prostat

30

Üst abdomen(uşaqlıq)

60

Tam müayinə

45

Bud-Çana USM

25

Sol süd vəzi

25

Qulaq dibi vəz

20

 

 

 

 

 

 

 

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram