Polinklinik qiymətlər

Elastik sarğı

5

Döş qəfəsi sarğısı

9

Boyun fiksatoru

17

Özəl bandajlar (Jones bandajı)

23

Yuxarı ətraf oynaqları üçün yaxınlaşdırıcı

17

Dirsək və mil bilək oynağında qoyulan tel

23

Aşağı ətraf oynaqlarında qoyulan tel

23

Köks gips korseti

53

Torako-braxial gips sarğısı

82

Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsək üstü)

40

Said və əl (dirsək altı)

30

Barmaq gipsi

20

Baldır ayaq gipsi

40

Bud, baldır, ayaq gipsi

50

Gips çəkməsi (təkrar xidmət)

20

Gips çıxardılması

10

Steroid inyeksiyası

20

Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması

100

Oynaq punksiyası

30

BAQ

30

ŞÜA-Lazer

20

Vakuum terapiya

15

CPM terapiya

10

Qalvanizasiya (10 - 20 dəqiqə)

3

Elektroforez (dərman) (10 - 20 dəqiqə)

5

Bernar cərəyanı (6 - 8 dəqiqə)

5

Amplipuls (10 - 12 dəqiqə)

5

Fonofarez (ultrasəs) (3 - 10 dəqiqə)

5

UYT (UVÇ) (5 - 10 dəqiqə)

10

Maqnit terapiya (polüs) (10 - 20 dəqiqə)

5

İnqalyasiya (5 dəqiqə)

5

Darsonvalizasiya (5 - 10 dəqiqə)

5

Tubus kvars (1 - 2 dəqiqə)

5

Traksiya (mexaniki dartınma 10-60 dəq)

10

Ultrasəs (3-10 dəq)

5

Parafin

5

Naftalan

5

Elektrostimulasiya

5

Refleksoterapiya

10

Hidrokolonoterapiya

15

Hirodoterapiya (zəlisiz)

10

Lazeroterapiya

10

“İonoson “apparatı

10

Kvant terapiya

5

Ozonla böyük autohemotera- piya

40

Ozonla kiçik autohemoterapiya

8

Rektal ozon üfürülməsi

10

Yerli dərialtı ozonoterapiya ( 6 nöqtə)

10

Ətraflar xəstəliklərində ozonla üfürülməsi (“kisəsində”)

20

Plazmaforez

40

Ozonoterapiya

15

Membranlı

270

Androloji fizioterapiya

30

Bir ətrafın əlcək formasında parafin applikasiyası

4

İki ətrafın əlcək formasında parafin applikasiyası

5

Bir ətrafın uzun əlcək formasında parafin applikasiyası

6

İki ətrafın uzun əlcək formasında parafin applikasiyası

7

Bir yuxarı ətrafın  parafin applikasiyası

7

İki yuxarı ətrafın  parafin applikasiyası

8

Yaxalıq nahiyyəsinin parafin applikasiyası

6

Yaxalıq nahiyyəsinin və 2 yuxarı ətrafın parafin applikasiyası

9

Onurğa sütunu boyunca parafin applikasiyası

7

Bel nahiyyəsinin parafin applikasiyası

5

 Bir ətrafın corab formasında parafin applikasiyası

4

İki ətrafın corab formasında parafin applikasiyası

5

 Bir ətrafın uzun corab formasında parafin applikasiyası

6

İki ətrafın uzun corab formasında parafin applikasiyası

8

Bir oynağın  parafin applikasiyası

4

İki oynağın parafin applikasiyası

6

Tuman formasında parafin applikasiyası

8

 Bir aşağı ətrafın parafin applikasiyası

8

İki aşağı ətrafın parafin applikasiyası

9

 Belin və bir aşağı ətrafın parafin applikasiyası

9

 Belin və iki aşağı ətrafın parafin applikasiyası

11

Yarımşalvar formasında parafin applikasiyası

9

Pencək və şalvar formasında parafin applikasiyası

10

Qarın nahiyyəsinin parafin applikasiyası

6

Bir yuxarı ətrafın massajı

6

 İki yuxarı ətrafın massajı

8

Boyun nahiyyəsinin massajı

6

Boyun nahiyyəsinin və 1 yuxarı ətrafın massajı

7

Boyun nahiyyəsinin və 2 yuxarı ətrafın massajı

9

Yaxalıq nahiyyəsinin massajı

8

Bel nahiyyəsinin massajı

7

Yaxalıq nahiyyəsinin və 1 yuxarı ətrafın massajı

10

Yaxalıq nahiyyəsinin və 2 yuxarı ətrafın massajı

12

Belin və 1 aşaöıı ətrafın massajı

10

Belin və 2 aşaöıı ətrafın massajı

12

Onurğa sütununun massajı

10

Bir aşağı ətrafın bud və baldır əzələlərinin massajı

 

İKİ aşağı ətrafın bud və baldır əzələlərinin massajı

9

Bir aşağı ətrafın massajı

9

İki aşağı ətrafın massajı

11

Döş qəfəsinin massajı

10

Bir oynağın massajı

5

İki oynağın massajı

7

Bir pəncənin massajı

5

İki pəncənin  massajı

7

Başın massajı

8

Üzün massajı

6

MBT-müalicə gimnastikası-sərbəst

8

MBT-müalicə gimnastikası-fərdi şəkildə

10

Qalvanizasiya

5

Elektroforez-2 elektrodlu metodika

6

Elektroforez-4 elektrodlu metodika

8

Amplipulsterapiya-sinusoidal modullaşmış cərəyan(SMC)

8

SMC-la stimulyasiya

7

İntenferensterapiya-4 elektrodlu metodika

6

İntenferensterapiya-8 elektrodlu metodika

8

Ultras

 Xidmətin adı  Qiymət
 Allerqoloqun müayinəsi    30
 Pulmonoloqun müayinəsi  
 Dermotoloqun müayinəsi  30-40
 Plastik cərrahın müayinəsi  
 Terapevtin müayinəsi  30-40
 Endokrinoloqun müayinəsi  30-40
 Qastroenteroloqun müayinəsi  30-40-50
 Ümumi cərrahın müayinəsi  30-40
 Proktoloqun müayinəsi  30-40
 Həkim genetikin müayinəsi  
 Onkoloqun müayinəsi  30-40
 Hemotoloqun müayinəsi  
 Onkocərrahın müayinəsi  
 Kardioloqun müayinəsi  30-40
 İnfeksionistin müayinəsi  
 Ürək-damar cərrahının müayinəsi  
 Beyin cərrahının müayinəsi  30-40-50
 Oftolmoloqun müayinəsi  40
 Ortopedin müayinəsi  30-40
 Fizioterapevtin  müayinəsi  30-40
 Otorinlarinqoloqun  müayinəsi  30-40
 Loqopedin   müayinəsi  
 Ginekoloqun  müayinəsi  30-40
 Pediatrın  müayinəsi  30-40
 Uşaq cərrahının  müayinəsi  
 Stomotoloqun  müayinəsi  30-40
 Uroloqun  müayinəsi  30-40
 Nefroloqun müayinəsi  
 Damar cərrahının  müayinəsi  
 Neonatoloqun  müayinəsi  
 Revmatoloqun müayinəsi  30-40
 Hepatoloqun müayinəsi  30-40-50
 Androloqun müayinəsi  30-40-50
 Mammoloqun müayinəsi  40
 Neyrocərrahın müayinəsi  40
 Nevropatoloqun müyinəsi  30-40-50
 Psixolqun müayinəsi  
"Kontrol müayinə (15 gun)"-15 gün ərzində eyni həkimə eyni  0
"Kontrol müayinə (müdaxilə sonrası 1 ay)"-əməliyyatdan sonra 1 ay ərzində kontrol məqsədi ilə müraciət  0

EEQ monitorinq(4 saat)

140

EEQ monitorinq gündüz(1 saat)

85

EEQ monitorinq gündüz(2 saat)

120

EEQ monitorinq gecə(2 saat)

120

EEQ monitorinq gecə(8 saat)

240

EEQ monitorinq gecə(4 saat)

160

EEQ monitorinq evdə(2 saat)

200

EEQ monitorinq evdə(4 saat)

160

EEQ monitorinq evdə(8 saat)

295

EXO-EEQ

35

Kompyuter EEQ

50

Transkrenial Mikropolyariyasiya

30

Osteopatiya

55

GÖZ TƏZYİQİNİN KONTAKTSIZ ÖLÇÜLMƏSİ

20

GÖZ TOMOQRAFİYASI 1 GÖZ

35

GÖZ TOMOQRAFİYASI 2 GÖZ

60

GÖZ UZİSİ B SCAN

20

GÖZ UZİSİ A SCAN

20

EMQ(bir ətraf)

50

EMQ(iki ətraf)

70

EMQ(üç ətraf)

90

EMQ(dörd ətraf)

120

GİNEKOLJİ PROSEDUR

100

Histeroskapiya

10

Yerli dərman təyini

5

Uşaqlıq ifrazatının təhlili

5

Pap smear alınması

5

Kültürün alınması

5

Kollum biopsiyası

50

Douqlas (arxa tağ) punksiyası

50

Kolposkopiya

60

Kolposkopiya + biopsiya

40

Homoloq artifisyal inseminasiya

150

Serviks (uşaqlıq boynu) eroziyasının koterizasiyası

50

Krioterapiya

50

Karman aspirasiyası

80

Spiral taxılması (spiral xaric)

30

İpi uşaqlıq içinə qaçmış spiralın çıxarılması

30

Endometrial biopsiya (novak ilə)

50

Pipel korneal ilə endometrial biopsiya

50

Follikulometriya (transvaginal)

30

Obstetrik USM

25

Pelvik USM

25

Spiral çıxardılması

30

Uşaqlıq boynu eroziyasının dərmanla yandırılması

40

Yumurtalıq kistinin iynə aspirasiyası

200

Vulvadan kandilomaların kəsilib çixarılması (tək)

50

Vulvadan kandilomaların kəsilib çixarılması (çox)

80

Vaginal biopsiya

50

Vulvadan kandilomaların koterizasiyası

80

Bartolin vəzi absesinin açılması

150

16 həfyeden yuxari suni doqus

350

Bartalit

200

eroziyanin yandirilmasi

50

Spiralin qoyulmasi

100

Koqulyasiya

200

Eroziyaların lazerlə yandırılması

150

Eroziyaların lazerlə yandırılması

200

Süni doğuş

540

Uşaqlığın diaqnostik qaşınması

103

Bartolin vəzin çıxarılması

200

İNSEMİNASİYA

300

İNSEMİNASİYA

300

KTQ

40

KTQ

30

Sağlam Qadın-Sağlam Gələcək

50

LAZER KAQULYASİYA

150

Burun etrafı ciblərin vakuum müalicəsi

10

Saf səs audiometriya

20

Timpanometriya

10

Audiometriya+timpanometriya

30

Qulaq küylərinin terapiyası (tinnitus)

10

Akustik refleks testi

10

Bera

55

Eşitmə cihazı tətbiqi

15

"Yevstax borusununfunksiyasının təyini"

10

Videolarinqostroboskopiya

30

Larinqoskopiya

20

Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya)

20

Qulaq sırğalığının deşilməsi

10

Politser üsulu ilə hava üfürülməsi

40

Kona inyeksiyası

5

Ventilyasiya borusunun çıxarılması

60

Otoakustik emissiya

20

Perfarasiyon təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması

50

Burun boşluğunun yuyulması

25

Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi

50

Burun sümüyü qırığının düzəldilməsi

100

Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması

50

Sebase kistinin açılması

60

Ağız boşluğundan biopsiya götürülməsi

50

Burun boşluğunun ön tamponadası

20

Burun boşluğundan arxa tam- ponun çıxarılması

30

Udlaqdan yad cismin çıxarılması

80

Paranazal punksiya 2 tər

30

Lakunaların yuyulması (3 seans)

45

Yaxmanın alınması

5

Parasentez

30

Qranulların yandırılması

20

Perforativ tabil

30

Perforasiyalı təbil pərdəsinin təmiri

150

Qulaq arxası inyeksiya

5

Sinixiyanın götürülməsi

40

Orta qulaq inyeksiyası

45

Traxeostomiya borusunun taxılması

100

Burun boşluğunun ön və arxa tamponadası

100

Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisim çıxarılması

60

Parafaringeal şişdən biopsiya götürülməsi (əməliyyata əlavə)

50

"Burun boşluğundaqanayan sahənin yandırılmasıelektrokoaqul"

50

Traxeostomiya borusunun çıxardılması

50

Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi

5

Təbil pərdəsinə t- tüpün qoyulması

100

Xarici qulaq keçəcəyi furunku- lunun açılması

10

Lakunaların yuyulması (1 seans)

10

Tonzillektomiya əməliyyatı sonrası qanaxmanın dayandırılması

50

Qulaqdan biopsiya götürülməsi

50

Burun arakəsməsi absesin acılması

50

Burun furunkulunun acılması

50

Burun balıqqulaqlarının elektrokoaqulasiyası

60

Qulaqdan polipin cıxarılması

50

Endoskopik biopsiya)

70

Otohematomanın punksiyası

40

Endonazal inyeksiya (1seans) dərmanla birlikdə

5

Orta burun keçəcəyinin anemizasiyası burun boşluquna dərman maddələrini yeridilməsi (1 seans

5

Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans)

50

Peritonzillyar absesin açılması (birtərəfli)

50

Qırtlaqa dərmanmaddalərinin tökülməsi

10

Sinixiyanın götürülməsi (elek- trokaoqulyatorla)

50

Parasentez boru (tək tərəfli) (ambulator)

100

Dəri törəməsinin cıxarılması

100

Fibroendoskopik muayinə

50

Qulaqda qranulyasiyasının yandırılması

30

Burun boşluğunun arxa tamponadası

50

Udlaqarxası absesin açılması

50

Bəcin funksiyası

30

Qulaq yuyulması

30

Bəcin funksiyası(20)

20

Diş Rentgeni

8

Diş çəkimi

10

Diş çəkimi (fəsadlaşmış)

20

Retensial diş əməliyyatı

70

Sümüklə örtülmüş retensial diş əməliyyatı

90

Reimplantasiya

90

Kökucu rezeksiyası

70

Retensial diş üzərinin açılması

54

Qanama müdaxiləsi (bəsit)

20

Alveol düzləməsi

70

Alveolitin cərrahi müalicəsi

40

Epilus əməliyyatı

30

Vestibuloplastiya əməliyatı (yarım çənə)

110

Frenektomiya əməliyyatı

70

Torus əməliyyatı (yarım çənə)

121

Kist əməliyyatı (böyük)

90

Abses drenajı (intra oral)

25

Abses drenajı (extra oral)

29

Çənə lüksasiyası (sadə)

54

Fibrom eksizyonu

120

Biyopsiya alınması

35

Kapişon izolyasiyası

30

Ototransplantasiya

177

Ağız içi yaraların müalicəsi

40

İmplant sümük içi - silindir (anthogyr)

740

İmplant sümük içi - silindir (frialit)

1110

İmplant sümük içi - silindir (ITI)

1290

İmplant (2-3 ədəd) üsdü total protez

1300

İmplant bütün çənə farfor körpü (ədəd)

440

Sinus lifting əməliyyatı

1260

Diş kökünün cərrahi yolla çıxardılması

25

Lüksasiyalı dişin çəkilməsi

4

Katerizasiya (böyük)

17

Katerizasiya (orta)

11

Katerizasiya (kiçik)

8

Periostitin cərrahi müalicəsi

50

Ekzastozların ləğv edilməsi

30

Amalgam (O)

25

Amalgam (DO)

24

Amalgam (MO)

23

Amalgam (MOD)

27

Amalgam (B5)

15

Kompozit (O/A)

31

Kompozit (DO)

38

Kompozit (MO)

38

Kompozit (MOD)

49

Kompozit (B5)

21

Şüşə ionomer sement plombu

6

İnley plomb (O)

42

İnley plomb (iki üzlü)

44

İnley plomb (üç üzlü)

49

Cam ionomer (B5)

15

Kanal müalicəsi (tək kanal)

25

Kanal müalicəsi (Iki kanal)

45

Kanal müalicəsi (üç kanal)

65

Apikal lez. kanal (T-1)

21

Apikal lez. kanal (T-2)

24

Apikal lez. kanal (T-3)

36

Vital amputasiya

15

Kuafaj

13

Sınığın restavrasiyası (dentin pinli)

13

Kole həssaslıq müalicəsi (tək diş)

15

Kron restavrasiyası (intrapular pin)

60

Kole həssaslıq müalicəsi (tam çənə)

88

Diş ağartma (tək diş)

15

Diş ağartma (alt-üst çənə)

143

İnley plomb (seramik)

143

Kompozit plomb

13

Qanqrenoz pulpitin müalicəsi

12

Kimyavi-bərkiyən Kompozit plomb (B1)

13

Kimyavi-bərkiyən Kompozit plomb (B2)

25

Kimyavi-bərkiyən Kompozit plomb (B3)

25

Kimyavi-bərkiyən Kompozit plomb (B4)

25

Fotopolimer plomb (B1)

40

Fotopolimer plomb (B2)

50

Fotopolimer plomb (B3)

45

Fotopolimer plomb (B4)

50

Fotopolimer plomb (B5)

40

Kanalların Termofil ilə doldurulması (hər kanal)

30

Kanal müalicəsi (tək kanal)

7

Kanal müalicəsi (Iki kanal)

11

Kanal müalicəsi (üç kanal)

16

Silikat sement

4

Kanal müalicəsi ( 4-kanal) sadə

20

Parapulpar ştift

10

Anker ştifti

20

Anker ştifti (fiberoptik)

30

Kanalın plombadan təmizlənməsi (tək kanal)

10

Kron, seramik - ceremco

71

Kron, seramik - vita

84

Kron, seramik - ivoklar

97

Uretral kateterin qoyulması

10

Uretra instilyasiyası (seansı)

15

Sidik kisəsinin qasıqüstü punksiyası

50

Prostat masajı (seansı)

15

Sidik kisəsinin intilyasiyası (yuyulması) (seansı)

30

Uretra bujlanması

50

Perkutan sistostomiya

120

Qayt

1

İynə vurma (dəri altı)

1

Vena daxili iynə

2

İynə əzələ daxili

2

İynə vurma(damar)

3

Sistem (Serum)

5

Seruma əlave vurulan ilaçlar

1

imale analiz üçün

5

Evə çağırış

5

Yanığın sarğısı(kiçik)

10

Yanığın sarğısı(orta)

20

Anal stimulyasiya

50

Yanığın sarğısı(böyük)

30

Yaranın cərrahi işlənməsi(kiçik)

35

Yaranın cərrahi işlənməsi (orta)

45

Yaranın cərrahi işlənməsi (böyük)

55

Anal stimulyasiya

100

Yanıq sarğısı

10

Sarğı (kiçik)

7

Sarğı (orta)

12

Sarğı (böyük)

20

Sarğı

 

0

İmalə

 

15

Hexaxim

 

190

Hepatit B(peyvənd)

45

OPV

 

35

BSJ

 

45

Mədənin zondla yuyulması

20

Mədənin adi yuyulması

10

Prioriks(Qızılca,Məxmərək,Parotitə qarşı peyvənd)

120

Ən azı 12 aparmalı elektrokar- dioqram: EKQ + izahı və raport

10

Ən azı 12 aparmalı elektrokar- dioqram: sadəcə EKQ çəkilməsi

5

Ən azı 12 aparmalı elektrokar- dioqram: izahı və raport

10

Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji

35

24 saatlıq EKQ qeydi - holter monitoru

65

HOLTER

65

EKQ

15

24 saatlıq təzyiq qeydi-holter monitoru

65

EXO

45

Veloerqomet

50

EKQ(monitorinq)

25

Doppler + rəngli exokardio- qrafiya

25

Stress exokardioqrafiya

50

FQDS

80

Rektoskopiya

40

Rektoskopiya,anesteziya altında

65

Ezofagus manometriya

100

Anorektal manometriya

120

Total Kolonoskopiya

100

Kolonoskopiya, anesteziya altında

90

PH-metriya (24 saatlıq)

100

Duodenoskopiya (fater məməciyinə baxılma)

80

Kolonoskopiya

150

Kolonoterapiya

15

Total Kolonoskopiya

100

FQDS(Rəfail)

100

Kolonoskapiya(Refael)

150

Kolonoskopiya

150

Duodenoskopiya (fater məməciyinə baxılma) (anes- teziya altında)

110

BRONXOSKOPİYA

200

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram