Checkup qiymətlər

 S/S  Göstərilən xidmətlər
 1  Kardioloqun müayinəsi
 2  EKQ
 3  EXO
 4  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 5  Ümumi xolesterin
 6  Triqliserid
 7  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 8  Tredmil
 Cəmi  85 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Pediatrın müayinəsi 
 2  Lor müayinəsi
 3  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 4  Sidiyin ümumi analizi
 5  Nəcisin ümumi analizi
 6  Göz müayinəsi
 7  Stomatoloqun müayinəsi
 8  EKQ
 9  ASO
 10  C-Reaktiv Zülal
 11  USM-tam qarın boşluğu
 Cəmi 110 AZN

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Göz müayinəsi
 3  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 4  LOR müayinəsi
 5  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 6  Ümumi xolesterin
 7  Triqliserid
 8  ASAT(SGOT)
 9  ALAT(SGPT)
 10  USM-tam qarın boşluğu
 11  Sidiyin ümumi analizi
 12  EKQ
 Cəmi  100 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Endikrinoloqun müayinəsi
 2  Göz müayinəsi
 3  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 4  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 5  Sidiyin ümumi analizi
 6  EKQ
 7  Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi
 8  USM-tam qarın boşluğu
 Cəmi  90 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Androloqun müayinəsi
 2  Spermaqramma
 3  FSH
 4  LH
 5  Prolaktin
 6  Testesteron Total
 7  Estradiol
 8  PRG-Progesteron
 9  Xlamidiya
 10  Ureoplazma
 11  CMV
 12  Mikoplazma
 13  Herpes
 14  AsaT
 15  USM prostat
 16  Xaya rəngli doppler
 Cəmi  165 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Ginekoloqun müayinəsi
 2  Vaginal USM
 3  FSH
 4  LH
 5  Prolaktin
 6  Testesteron total
 7  Estradiol
 8  PRG-Progesteron
 9  Xlamidiya
 10  Ureoplazma
 11  CMV
 12  Mikoplazma
 13  Herpes
 14  AsaT
 Cəmi  140 AZN

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Sexopatoloqun müayinəsi
 2  Siflis-RW
 3  Spid-QİÇS
 4  Hepatit-HBs-Ag
 5  Hepatit C-Anti-HCV
 6  Herpes
 7  Xlamidiya
 8  Spermaqramma
 9  Qan qrupu və rezus faktor
 10  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 11  Sidiyin ümumi analzi
 12  Uretradan yazma
   90 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Ginekoloqun müayinəsi
 2  Siflis-RW
 3  Spid-QİÇS
 4  Hepatit-HBs-Ag
 5  Hepatit C-Anti-HCV
 6  Herpes
 7  Xlamidiya
 8  Qan qrupu və rezus faktor
 9  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 10  Sidiyin ümumi analzi
 11  Servikal kanaldan yaxma
 Cəmi  75 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 Cəmi  85 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 Cəmi  115 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  SÜA
 7  Üst abdomen USM
 8  Uroloji USM (kişilər üçün)
 Cəmi  142 AZN

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1 Ginekoloqun müayinəsi
 2 EKQ
 3 Nəcisdə gizli qan
 4  Nəcisin ümumi analizi
 5  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 6  Kreatinin
 7  Sidik cövhəri
 8  Ümumi xolesterin
 9  Triqleserid
 10  Qələvi fosfataza(ALP)
 11  ASAT(SGOT)
 12  ALAT(SGPT)
 13  Ümumi zülal
 14  Laktat Dehidrogenaza(LDH)
 15  Amilaza
 16  Kalsium(Ca)
 17  Fosfor(P)
 18  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 19  Sidiyin ümumi analizi
 20  Sidik turşusu
 21  Ağ ciyərin tək proyeksilaylı rentgeni
 22  USM-tam qarın boşluğu
 23  Vaginal yaxma
 24  USM süd vəzisi
 Cəmi  165 AZN

 

 

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  SÜA
 7  Üst abdomen USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 Cəmi  142 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 7  Uroloji USM
 Cəmi  140 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  SÜA
 6  Üst abdomen USM
 7  Uroloji USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 9  Mammagrafiya (qadın üçün) / və ya süd vəzilərin USM
 Cəmi  195 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinısi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkr qanda
 7  SÜA
 8  Üst abdomen USM
 9  Uroloji USM (kişilər üçün)
 Cəmi  162 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinısi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkr qanda
 7  SÜA
 8  Üst abdomen USM
 9  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 Cəmi  162 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  R-skopiya ağ ciyər 
 4  QÜA
 5  Şəkər qanda
 6  Xolesterinin qanda
 7  SÜA
 8  NÜA
 9  Üst abdomen USM
 10  Uroloji USM (kişilər üçün)
 11  Hepatit C
 Cəmi  170 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Ginekoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  R-skopiya ağ ciyər 
 5  QÜA
 6  Şəkər qanda
 7  Xolesterinin qanda
 8  SÜA
 9  NÜA
 10  Üst abdomen USM
 11  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 12  Hepatit C
 Cəmi  190 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  ExoKQ
 5  R-skopiya ağ ciyər 
 6  QÜA+EÇS
 7  Üst abdomen USM
 8  Uroloji USM
 9  SÜA
 10  SEA onkomarker
 11  Şəkər qanda
 12  Qanda fosfataza
 13  AST
 14  ALT
 15  Xolesterol
 16  HDL Xolesterol
 17  LDL Xolesterol
 18  Triqliseridlər
 19  Kreatinin
 Cəmi  281 AZN

S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Oftalmoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  ExoKQ
 5  R-skopiya ağ ciyər 
 6  QÜA+EÇS
 7  Üst abdomen USM
 8  Ginekoloji USM (qadınlar üçün)
 9  Mammografiya (qadınlar üçün) / və ya süd vəzilərin USM
 10  SÜA
 11  SEA onkomarker
 12  Şəkər qanda
 13  Qanda fosfataza
 14  AST
 15  ALT
 16  Xolesterol
 17  HDL Xolesterol
 18  LDL Xolesterol
 19  Triqliseridlər
 20  Kreatinin
 Cəmi  311 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Ginekoloqun müayinəsi
 2  EKQ
 3  Nəcisdə gizli qan
 4  Nəcisin ümumi analizi
 5  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 6  Kreatinin
 7  Sidik cövhəri
 8  Ümumi xolesterin
 9  Triqliserit
 10  Qələvi fosfataza(ALP)
 11  ASAT(SGOT)
 12  ALAT(SGPT)
 13  Ümumi zülal
 14  Laktat Dehidrogenaza(LDH)
 15  Amilaza
 16  Kalsium(Ca)
 17  Fosfor(P)
 18  Qanın ümumi analizi (Leykoformula ilə)
 19  Sidiyin ümumi analizi
 20  Sidik turşusu
 21  Ağciyərlərin tək proyeksiyalı rentgeni
 22  USM-Tam qarın boşluğu
 23  Vaginal yaxma
 24  USM-süd vəzisi
 cəmi  165 AZN

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  EKQ
 2  Nəcisdə gizli qan
 3  Nəcisin ümumi analizi
 4  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 5  Kreatinin
 6  Sidik cövhəri
 7  Ümumi xolesterin
 8  Triqliserid
 9  Qələvi fosfataza(ALP)
 10  ASAT(SGOT)
 11  ALAT(SGPT)
 12  Ümumi zülal
 13  Albumin
 14  Laktat Dehidrogenaza(LDH)
 15  Amilaza
 16  Kalsium(Ca)
 17  Fosfor(P)
 18  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 19  Sidikin ümumi analizi
 20  Sidik turşusu
 21  Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni
 22  USM-Tam qarın boşluğu
 23 Terapevtin müayinəsi
 Cəmi  135 AZN

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  EKQ
 3  Nəcisdə gizli qan
 4  Nəcisin ümumi analizi
 5  Aclıq qan şəkəri(Qlükoza)
 6  Kreatinin
 7  Sidik cövhəri
 8  Ümumi xolesterin
 9  Triqliserid
 10  ASAT(SGOT) 
 11  ALAT(SGPT) 
 12  Ümumi zülal 
 13  Laktat Dehidrogenaza(LDH) 
 14  Amilaza 
 15  Kalsium(Ca) 
 16  Fosfor(P)
 17  Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə)
 18  Sidikin ümumi analizi
 19  Sidik turşusu
 20  PSA(Ümumi qan)
 21  Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni
 22  USM-Tam qarın boşluğu
 23  Kolonoskopiya(3 ildən bir)
 24  USM prostat
 Cəmi  190 AZN

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Dermatoveneroloqun müayinəsi
 2  Vaginal yaxma
 3  Sidiyin ümumi analizi
 4  Yaxma əkilmə
 Cəmi  60 AZN

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Dermatoveneroloqun müayinəsi
 2  Uretral yaxma
 3  Sidiyin ümumi analizi
 4  Spermaqramma
 5  Yaxma əkilmə 
Cəmi  65 AZN

<

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Terapevtin müayinəsi
 2  Ginekoloqun müayinəsi
 3  EKQ
 4  Ümumi xolesterin
 5  Triqliserid
 6  ASAT(SGOT)
 7  Alat(SGPT)
 8  Acliq qan şəkəri(Qlükoza)
 9  Kalsium(Ca)
 10  Fosfor(P)
 11  qanın ümumi analizi leykoformula ilə
 12  Sidiyin ümumi analizi
 13  USM-tam qarın boşluğu
 14  USM-Transvaginal
 15  Vaginal Yaxma
 16  Bilirubin fraksiyasi
 17  Estradoil
 18  FSH
 19  USM süd vəzisi
 20  BR-MA (CA-15-3)-süd vəzisinin onkomarkeri
 21  OM-MA (CA-125)-Yumurtalıqların onkomarkeri
 Cəmi  180 AZN

 

 S/S  Göstərilən xidmət
 1  Pediatr müayinəsi
 2  Nevropatoloq müayinəsi
 3  Lor müayinəsi
 4  Qanın ümumi analizi(leykormula ilə)
 5  Sidiyin ümumi analizi
 6  Nəcisin ümumi analizi
 7  Göz müayinəsi
 8  Stomatoloqun müayinəsi
 9  EKQ
 Cəmi  90 AZN
Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram