Cərrahi Əməliyyatlar

 Xidmətin adı Qiymət
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərəyə qədər) (ümumi)  
 Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərədən çox)(ümumi)  
 Artrodez - Böyük Oynaqlarda(ümumi)  
 Artrodez - Orta Oynaqlarda(ümumi)  
 Artrodez - Kiçik Oynaqlarda(yerli)  
 Artroplastika - Böyük oynaqlar (bud-çanaq)(ümumi)  
 Artroplastika - Orta oynaqlarda(ümumi)  
 Artroplastika - Kiçik oynaqlarda(ümumi)  
 Parsial endoprotez taxılması(ümumi)  
Böyük oynaqlarda artrotomiya (spinal)  
 Beyker kistinin boşaldılması(ümumi)  
 Total diz protezi(ümumi)  
 Artroskopik oynaq debritmanı(ümumi)  
 Artroskopik oynaq siçanın çıxardılması(ümumi)  
 Artroskopik kapsula açılması(ümumi)  
 Artroskopik menisektomiya(ümumi)  
 Artroskopik plika eksizyası(ümumi)  
 Artroskopik synovial biopsiya(ümumi)  
 Ön çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı(ümumi)  
 Oynaq içi artroskopik lavaj(ümumi)  
 Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı(ümumi)  
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tədbiqi(ümumi)  
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  
 Orta Sümük Sınıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  
 Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası(yerli)  
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (böyük sümüklərdə)(ümumi)  
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  
 Sınıqlı çıxıqların qapalı reduksiyası (kiçik sümüklərdə)  
 Böyük Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  
 Orta oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası(ümumi)  
 Orta Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(yerli)  
 Kiçik Oynaq Çıxıqlarının Qapalı Reduksiyası(ümumi)  
 Sınıqlı cıxıqların qapalı reduksıyası (böyük sümüklərdə)  
 Böyük oynaq çıxıqların qapalı reduksiyası(yerli)  
 Böyük sümük biopsiyası(ümumi)  
 Böyük sümük biopsiyası(yerli)  
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(ümumi)  
 Sümük biopsiyası-orta sümüklərdən(yerli)  
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(ümumi)  
 Sümük biopsiyası-kiçik sümüklərdən(yerli)  
 Vertebrada sümük biopsiyası(ümumi)  
 Sinovial biopsiya(yerli)  
 Sinovial biopsiya(ümumi)  
 Axil vətərinin qırılması(yerli)  
 Axil vətərinin qırılması(ümumi)  
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(yerli)  
 Axil vətərinin qırılması (gecikmiş)(ümumi)  
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının əməliyyatı(ümumi)  
 Aşıq baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruktiv əməliyyatı(ümumi)  
 Komplex Osteotomiya(ümumi)  
 Sadə osteotomiya(ümumi)  
 Yumşaq toxuma əməliyyatları(ümumi)  
 Karpal tunnel sindromu(yerli)  
 Karpal tunnel sindromu(ümumi)  
 Dupuytren kontrakturası(ümumi)  
 Triger finger(yerli)  
 Mallet finger(yerli)  
 Mallet finger(ümumi)  
 Suptalar mobilləşdirmə(ümumi)  
 Sadə eqzostos çıxardılması(ümumi)  
 Sadə, tək tendonun təmiri(ümumi)  
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(yerli)  
 Tendon qanqlionun çıxarılması (Kistik hiqrom)(ümumi)  
 Tenolizlər(ümumi)  
 Tenodez(ümumi)  
 Dekompresiya(ümumi)  
 Sekesterektomi(ümumi)  
 Sadə tək tendomun təmiri(yerli)  
 Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(ümumi)  
 Yumuşaq toxumadan yad cismin çıxarılması(yerli)  
 Sinovektomiya(ümumi)  
 Büzdüm sümüyünün çıxarılması(ümumi)  
 Lövhə və intramedulyar mil çıxarılması (orta sümüklərdə)  
 Ətraf replantasiyası(ümumi)  
 Hallux-vagus(ümumi)  
 Hallux-vagus(yerli)  
 Böyük sümük psevdoartrozları(ümumi)  
 Böyük sümük amputasiyası(ümumi)  
 Kiçik sümük amputasiyası(ümumi)  
 Orta sümük amputasiyası(ümumi)  
 Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı(ümumi)  
 Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı(ümumi)  
 Tendon transferi(ümumi)  
 Bəd xassəli sümük şişləri (böyük sümüklərdə)(ümumi)  
 Bəd xassəli sümük şişləri (orta sümüklərdə)(ümumi)  
 Bəd xassəli sümük şişləri (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  
 Xoş xassəli sümük şişləri-Böyük(ümumi)  
 Xoş xassəli sümük şişləri-Orta(ümumi)  
 Xoş xassəli sümük şişləri-Kiçik(ümumi)  
 Barmaq resplantasiyası(ümumi)  
 Kiçik sümüklərin amputasiyası(yerli)  
 Yara debridmanı (orta)(ümumi)  
 Yara debridmanı (kiçik)(ümumi)  
 Ulnar arteriyanın təmiri(ümumi)  
 Sümük autotransplantının alınması (başqa əməliyyatla birlikdə)(ümumi)  
 Tendon və əzələ plastikası(ümumi)  
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (kiçik)(ümumi)  
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (orta)(ümumi)  
 Ətraflardan yumşaq toxuma törəmələrinin çıxarılması (böyük)(ümumi)  
 Yara debridmanı (orta)(yerli)  
 Yara debridmanı - (kiçik)(yerli)  
 Vintin xaric edilməsi(yerli)  
 Yara debridmanı (böyük)(ümumi)  
 Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı(ümumi)  
 Oynaq kontrakturalarında mobilləşdirmə(ümumi)  
 Kiçik və orta sümüklərdə eksternal fiksatorlar(ümumi)  
 Eksternal fiksator çıxardılması(ümumi)  
 Eksternal fiksator çıxardılması(yerli)  
 Böyük sümüklərdə osteosintez(ümumi)  
 Orta sümüklərdə osteosintez(ümumi)  
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(ümumi)  
 MatEOL sınığı(ümumi)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(yerli)  
 Asetabulum sınıqları  
 Simfizis-pubis sınığları  
 Parçalı sümük sınığları  
 Çanaq sümükləri sınığı  
 Kiçik sümüklərdə osteosintez(yerli)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(yerli)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(yerli)  
 Böyük sümüklərdə external fiksatorun tətbiqi(yerli)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük)(ümumi)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta)(ümumi)  
 Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (kiçik)(ümumi)  
 Lövhə və İntramedulyar Mil Çıxardılması (böyük sümüklərdə)(ümumi)  
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(ümumi)  
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(ümumi)  
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə)(yerli)  
 Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə)(yerli)  

Rinoplastika

900

Rinoplastika+Septoplastika

1285

Birtərəfli radikal qulaq əməliyyatı

2000

Tonzillektomiya+Adenoidektomiya

800

Septoplastika+Vazotomiya+Tonzillektomiya

700

Septoplastika+Vazotomiya

800

Septoplastika+Vazotomiya+Tonzillektomiya+Adenoidektomiya

865

Polipotomiya 2 tərəfli

500

Timpanoplastika

2100

Stapedoplastika

2100

Rinoplastika+Steploplastika+Vozotamiya+Tonzillektomiya

1215

Parasintez borunun taxılması (1 tərəfli)

300

Parasintez borunun taxılması (2 tərəfli)

500

Septoplastika+Vazotomiya+Uvoloplastika

750

Qulaq seyvanının plastikası (1 tərəfli)

300

Qulaq seyvanının plastikası (2 tərəfli)

500

Rekonstruktiv burun əməliyyatı

1265

Tonzillektomiya+ Uvoloplastika

360

Adenoidektomiya

550

Haymorotomiya

900

Vazotomiya birtərəfli

300

Tonzillektomiya

600

Tonzillektomiya

600

Tonzillektomiya + ad- enoidektomiya

800

Tonzillektomiya + ad-enoidektomiya + parasentez boru

800

Tonzillektomiya + ad- enoidektomiya

650

Tonzillektomiya + uvuloek- tomiya

500

Tonzillektomiya (tək tərəfli)

600

Tonzillektomiya (tək tərəfli)

600

Yumşaq damağın plastikası

675

 

Laparotomiya ilə burch əməliyyatı

700

Diaqnostik laparoskopiya + biopsiya

600

Laparoskopik tubektomiya əməliyyatı

767

Yumurtalıq kistinin laparoskopik çıxarılması

900

Laparoskopiya ilə boruların bağlanması

700

Laparoskopik miomektomiya

1000

"Laporaskopiya iləyumurtalıqların drillinqi əməliyyatı"

700

Laparoskopiya ilə yumurtalıqların pazvarı rezeksiyası

700

Laparoskopiya ilə salpinqot- omiya

800

Laparoskopik salpinqo-oofer- ektomiya

900

Laparoskopik ooferektomiya

900

Laparotomiya ilə boruların bağlanması (iki və ya tək tərəf)

650

Kistanın çıxarılması

450

Nefrektomiya (laparoskopik)

1400

Laparoskopik böyrək kistinin eksiziyası

1250

Laparoskopik qasıq yırtığı (bir tərəfli)

600

Laparoskopik qasıq yırtığı (iki tərəfli)

750

Laparoskopik bud yırtığı (bir tərəfli)

400

Laparoskopik bud yırtığı (ik tərəfli)

600

Laparoskopik göbək yırtıq

800

Laparoskopik postoperasion yırtıq

1000

Perforativ mədə xorasının tikilməsi (laparoskopik)

750

Xolesistektomiya (laparoskopik)

826

Laparoskopik Xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya

1100

Xolesistektomiya + xoledoxoli- totomiya (laparoskopik)

1100

"Xolesistektomiya və xoledoxundrenləşdirilməsi (laparoskopik)"

1100

Laparoskopik xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya

1100

Kistektomiya

1220

Laparoskopik kistektomiya

900

Laparoskopik appendektomiya

600

Kəskin appendisit - destruktiv (laparoskopik)

900

Splenektomiya (laparoskopik)

1000

Laparoskopiya ilə dalaqda qanaxmanın dayandırılması

1300

Diaqnostik laparoskopiya

450

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram